Značkovací jazyky

Značky doplňující text o dodatečné informace, které jsou využity při jeho zobrazení. Např. HTML, XML, Markdown, aj.

Značkovací jazyk (markup language) je promyšlený systém prvků (značek, tagů) doplňujících prostý text s obrázky a odkazy tak, aby příslušný interpret uměl podle nich poznat, jak má text formátovat a zobrazovat. Patrně neznámějším značkovacím jazykem je HTML (hypertext markup language). Co mělo být v původním koneptu jednoduché, se postupem času ovšem stává vždy složitějším a komplikovanějším, až začnou vznikat značkovací (meta)jazyky zjednodušující běžnou práci se složitějšími značkovacími jazyky.

Podstatnou vlastnotí značkovacích jazyků je, že jejich zápis je běžně čitelný (byť třeba poněkud nepřehledný).

Komplexní jazyky:

  • HTML
  • XML
  • RTF
  • SGML

Jednoduché jazyky:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website