Písmo na webu (webové fonty)

Implementace webových fontů - zobrazování obsahu pomocí písem, které nemá uživatel nainstalovány v počítači.

Do webu lze načítat externí fonty. Díky tomu není zobrazování textů vázáno pouze na písma, která má uživatel nainstalovány v počítači. Je to velmi praktické, jelikož nevíme, kdo má jaké fonty ve svém počítači k dispozici. Využitím webových fontů lze zajistit, že všem (takřka všem) se web bude zobrazovat s písmem, které jsme si sami určili.

Soubory s fontem lze načítat ze serveru, kde je uložen web (je ovšem potřeba písmo v několika různých formátech), nebo využít cloudovou službu, která distribuci fontů optimalizuje sama.

Google fonts - asi nejmasověji využívané, jen Vám nesmí vadit jejich licenční politika. Využitím fontů od Google dáváte zároveň souhlas s tím, že Google může pořizovat pro své vlastní marketingové účely snímky vašeho webu a použít název vaší firmy či značky. - viz licenční podmínky: (citace:) 6 d. Promotional and Marketing Use: In the course of promoting, marketing, or demonstrating the APIs you are using and the associated Google products, Google may produce and distribute incidental depictions, including screenshots, video, or other content from your API Client, and may use your company or product name. You grant us all necessary rights for the above purposes.

Adobe TypeKit - písma (fonty) využitelná pro web a pro tisk, některá zdarma, jiná placená.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website