Webové technologie a zdroje

Výčet nástrojů, které slouží při výrobě webových stránek a aplikací.

Rozličných technologií a nástrojů v oblasti webové tvorby je obrovské a nepřehledné množství. Stále vnikají nové, staré se přizpůsobují měnícím se podmínkám, nebo zanikají. Trochu se v tom vyznat, znamená neustále aktualizovat dříve nabyté znalosti v oboru, který se neustále proměňuje. Vybírat a používat to, co se zdá být perpektivní, oddělit zrno od plev.

Moje komentáře jsou sporé, spíš slouží tato část webu jen jako moderovaná sbírka vytříděných odkazů. Pokud něco píši, není to určeno pro programátory ale pro laickou veřejnost.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website