CMS Domino :: Vlastnosti CMS

Redakční systém DOMINO je koncipován jako modulární s velkou mírou flexibilty obsahové struktury i vzhledu. Díky tomu lze jeho jádro využít pro celou řadu i málo obvyklých webových aplikací.

Základ systému i moduly jsou zcela původní, jejich naprogramování reaguje na několika let mých osobních zkušeností s cizími (komerčními i open source) redakčními systémy. Kódy třetích stran jsem využil jen v několika zdůvodněných případech, seznam zdrojů je uveden na konci článku.

Společné vlastnosti základní verze systému DOMINO:

 • víceuživatelský nebo jednouživatelský mód
 • jednoduchá správa obsahu přímo z prostředí webu (tzv. editační mód)
 • Wysiwyg editor pro editaci obsahu
 • web snadno přístupný pro vyhledávače, semanticky korektní struktura dokumentu
 • korektní zobrazení ve všech běžných prohlížečích (IE verze 6, 7, 8, Firefox, Opera)
 • zabezpečené vstupy všech editačních formulářů, zabezpečení proti spamu
 • komfortní zmenšování a nahrávání obrázků a automatické vytváření náhledů
 • možnost vkládání článků viditelných jen pro administrátora
 • možnost více administrátorů a redaktorů s různými právy editace
 • možnost zaheslování vtupu na celý web nebo jeho části
 • neomezená hierarchie webu (kategorie, kapitoly, stránky, podstránky, komentáře...)

Stránky

Každá stránka je tvořena stránkovými obsahovými bloky, z nichž nejdůležitejší je blok hlavního článku. Pokud v hlavním adresáři webu existuje soubor se stejným ID, jaké má zobrazovaná stránka, je jeho obsah načten a zobrazen pod článkem. Lze tak vytvářet i individuální stránky nezávislé na možnostech základní obsahové struktury článků.

Články

Základ každého webu tvoří informační jednotky, které pro jednoduchost nazývám články a bloky.

Články jsou obdobou toho, co CMS Drupal nazývá Node. Článek se zobrazuje v bloku hlavního článku,jeho obsah tvoří podle potřeby jedna či více komponent:

 1. Nadpis
 2. Autor a práva k editaci a zobrazení
 3. Datum vydání
 4. Úvodní obrázek článku
 5. Úvod (perex)
 6. Text
 7. Obrázky (nebo jiné soubory) připojené k článku
 8. Komentáře (možno povolit či zakázat)
 9. Údaje o návštěvnosti
 10. RSS z externího zdroje

Pokud článek obsahuje pouze nadpis, reprezentuje kategorii v hierarchické struktuře.
Článek, který obsahuje pouze nadpis a obrázky se stává fotogalerií (každá fotografie může mít svůj název a popis).

Články mají hierarchickou strukturu, tedy článek první úrovně má podřazené podčlánky (a teoreticky ten zas pod-pod články,... )

Nadpisy článků první úrovně tvoří základní menu. Po zobrazení jednoho z nich, se v menu objeví nadpisy odpovídajících podčlánků. Podčlánky první úrovně se zobrazí v rozbalovacím submenu. Na hlavní ploše stránky je článek zobrazen a to nejprve nadpis, pod ním úvod a pak text. Pod textem se zobrazují náhledy obrázků připojených k článku.

Je-li článek povoleno komentovat, načtou se pod článkem připojené komentáře a formulář pro odeslání nového.

Jsou-li komentáře zakázány, automaticky vzniká možnost přidávat podčlánky.

Bloky

Článkové bloky je možno přiřazovat ke kterémukoli článku. Obsahovou strukturu mají obdobnou jako články.

Stránkové bloky nelze editovat v rámci hlavního článku stránky, tvoří se zpravidla automaticky:

 • menu (generuje se automaticky z článků první a druhé hierarchické úrovně)
 • kontextové menu (generuje se automaticky jako kotvy z prvních slov nadpisů H2)
 • bloky podčlánků (generují se automaticky, upozorňují na existenci podřazených článků, jejich zobrazení na stránce lze vypnout)
 • boční, horní a dolní vysouvací bloky (mají obsah společný pro celý web, zobrazovat se mohou jen na určených stránkách)

Javascript

Použité kódy třetích stran:

JS knihovna JQery a některé její nadstavby (jquery, AngularJS, Twitter Bootstrap, thickbox nebo colorbox, superfish)
Vizuální editor článků CKeditor (tinyMCE nebo CKeditor)
Upload zmenšených fotografií plUpload (swfUpload nebo plUpload)
Načítání RSS zdrojů (SimplePie)

HTML5

V míře odpovídající podpoře současných prohlížečů jsou uplatněny možnosti HTML5 a CSS3. Struktura kódu odpovídá nejnovějším syntaktickým konvencím tak, aby bylo možno podle dalšího vývoje prohlížečů využití HTML5 a CSS3 rozšiřovat.

EDITACE
© cmsDomino 2010-2013 | webdesign a správa www.Hermanek.info
CMS xDomino