Svobodné licence

Programy s otevřeným kódem (open source) a díla k volnému užití

Svobodný software vs. Open source software

Svobodný software není úplně totéž, jako Open source software; záměna termínů není v některých případech možná. Požadavky The Open Source Definition na Open source software jsou nepatrně méně striktní. (viz též: Wikipedia)

Velmi podrobně se problematikou licencování zabývá Josef Aujezdský v seriálu článků na root.cz. Relevantní kapitoly k Open Source:

Jednoduchý výklad najdete např. v diplomové práci Františka Kučery, naprosto srozumitelně též na zdrojak.cz.

Obecně o licencování (Commons) ve Wikipedii.

Svobodná díla - neboli Creative Commons Zero

Více o licenci CC0 se dočtete zde: Creative Commons Zero.

Kvalitní fotografie s licencí CC0 můžete např. najít na Unsplash.com


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website