Přechod na https zdarma

Zabezpečené připojení pro web je nyní zadarmo - díky SSL certifikátům Let's Encrypt

Pokud to i Váš webhosting umožňuje - můžete nyní přejít z protokolu http na https bez nutnosti hradit roční poplatky některé ze zavedených certifikačních autorit - díly bezplatnému SSL certifikátu Let's Encrypt.

Let's Encrypt je certifikační autorita, která od  zdarma poskytuje validní certifikáty umožňující zabezpečený přenos dat mezi klientem a serverem. Dříve bylo možné bezúplatně pro komerční weby využívat zabezpečeného přenosu pouze pomocí self signed certifikátu, při kterém ovšem hlásil internetový prohlížeč chybu validity certifikátu a bylo nutné potvrdit bezpečnostní výjimku. To bylo spíše na obtíž, než přínosné (nepoučené návštěvníky takové chování odradilo od návštěvy webu). Tedy hurá, nyní lze mít pěkný zelený zámeček vedle webové adresy úplně snadno a bezbolestně.

Za touto iniciativou stojí Internet Security Research Group (ISRG) a hlavními sponzory jsou Electronic Frontier Foundation, Mozilla Foundation, Akamai a Cisco Systems. Dalšími partnery projektu jsou certifikační autorita IdenTrust, University of Michigan, Stanford Law School, Linux Foundation, aj.

Nevím, zda se domnívat (jako u mnohého, co je zadarmo), že důvěryhodnost a spolehlivé nasazení tohoto certifikátu může pokulhávat za komerčními produkty, u větších projektů je na zvážení, zda si raději nezaplatit třeba za Comodo SSL.

Instalaci cetifikátu zajišťuje správce hostingového serveru. Je pak třeba upravit též .htaccess soubor pro korektní přesměrování z původních http adres na https. Třeba takto:

Přesměrování na adresu bez "www"

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

Přesměrování na adresu začínající "www"

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://www.%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]


Next Svobodné licence

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website